jquery slider example

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์ เช่น

พระธรรมวิสุทธิมงคล นามเดิม บัว โลหิตดี ฉายา ญาณสมฺปนฺโน หรือที่เรียกกันว่า หลวงตามหาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

พระอาจารย์มาร์ติน นามเดิม มาร์ติน อิมเม ฉายา ปิยธมฺโม เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ

ธรรมเทศนา - พระอาจารย์มาร์ติน (mp3)

Loading the player ...

ธรรมเทศนาล่าสุด
24-03-24 ยึดติดกับอนาคตหรืออดีตแต่ไม่อยู่ในปัจจุบัน
24-03-24 หลวงพ่อมาเมืองไทยเพื่อหาธรรมะแท้จริง แต่คนไทยไปต่างประเทศเพื่อหาของไร้ค่า!
17-03-24 ฝึกสมาธิทุกทุกวัน
10-03-24 ความพินิจพิจารณาร่างกาย
26-02-24 ถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องการตาย
24-02-24 วันมาฆบูชา
24-02-24 อดีตผ่านไปแล้ว อนาคตยังไม่มา
16-02-24 จิตใจที่ดีย่อมไปสู่ สถานที่ดี
3-02-24 นักเรียนมาเยี่ยมชมวัดภูฆ้องทอง
30-01-24 สนทนาธรรม
28-01-24 อะไรคือบุญบาป
27-01-24 ศาสนาพุทธคือสมบัติ ของประเทศไทย
25-01-24 ทำจิตใจให้สงบ ก่อนจะพิจารณาร่างกาย
21-01-24 ถ้ายังไม่แต่งงานทำไมไม่บวชเป็นพระล่ะ?
20-01-24 มีเมตตาต่อกัน
14-01-24 ลดลงความเดือดร้อน โดยเข้าสมาธิ
11-01-24 ทุกขอริยสัจจ์
10-01-24 พินิจพิจารณาร่างกาย
2-01-24 อยากได้สิ่งนี้หรือสิ่งนั้นก็คือทุกข์
1-01-24 ใครรักษาศีล 5 ก็เกิดมาเป็นมนุษย์ได้
31-12-23 ขอศีลห้าแต่ไม่ รักษาเอาไว้
30-12-23 มาปีละครั้งเดียวไม่พอ
27-12-23 วิธีการพินิจพิจารณา
22-12-23 เราเรียนสูงแต่ไม่รู้จักพระธรรม
12-12-23 ไม่รู้อะไรเลย มีแค่การคาดเดา
12-12-23 เราคือทายาทแห่งกรรมของเรา
10-12-23 เมื่อตายไปแล้วเราจะเสียใจ ที่ใช้เวลาอย่างสุรุ่ยสุร่าย
9-12-23 เราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี้ แต่ไม่ได้ดูแลเจ้าของของมัน
9-12-23 ฝึกซ้อมเข้าสู่สมาธิทุกวัน
5-12-23 ไม่มีพื้นฐานสำหรับศาสนาพุทธ
ธรรมเทศนาทั้งหมด >>