jquery slider example

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์ เช่น

พระธรรมวิสุทธิมงคล นามเดิม บัว โลหิตดี ฉายา ญาณสมฺปนฺโน หรือที่เรียกกันว่า หลวงตามหาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

พระอาจารย์มาร์ติน นามเดิม มาร์ติน อิมเม ฉายา ปิยธมฺโม เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ

ธรรมเทศนา - พระอาจารย์มาร์ติน (mp3)

Loading the player ...

ธรรมเทศนาล่าสุด
28-01-23 เราเป็นผู้รับใช้ของกิเลส
23-01-23 มือถืออยู่กับเราตลอดเวลา
21-01-23 เพื่อหาทางออกเราต้องการศีลสมาธิปัญญา
21-01-23 ทำไมยังยึดมั่นกับความคิดและความจำเก่าๆ
15-01-23 นั่งสมาธิทุกวันหรือไม่?
11-01-23 ฝึกสมาธิได้อย่างไร?
8-01-23 สมาร์ทโฟนป็นสิ่งเสพติดอีกด้วย
8-01-23 การฝึกอสุภะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับพระสงฆ์พวกเรา
7-01-23 ตายไปแล้วจะไปที่ไหน?
6-01-23 คำแนะนำและกลอุบายสำหรับการปฏิบัติ
4-01-23 คุณใช้(ฆ่า)เวลาเท่าไหร่กับสมาร์ทโฟน?
4-01-23 ปัญหาในการนั่งสมาธิ
3-01-23 เรามีแต่บุญและบาปเท่านั้นที่เอาไปได้
1-01-23 ทุกข์ยังไม่เพียงพอหรือเปล่า?
30-12-22 กำลังทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเราหรือเปล่า?
30-12-22 เกิดมาเพื่อเล่นหรือไม่?
29-12-22 ถามตอบปัญหา
28-12-22 คุณมีเวลาเหลือเฟือหรือไม่?
23-12-22 การรู้เป็นสิ่งสำคัญ
10-12-22 ฟังเทศน์ ณ พิธีทำบุญ
8-12-22 วิธีทำพิจารณาร่างกาย
6-12-22 เวลามาจากไหน?
30-11-22 ถามตอบปัญหา
27-11-22 กายานุปัสสนา คือทางออก
27-11-22 ทำไมเราถึงติดกับร่างกายแบบนี้?
24-11-22 กายานุปัสสนา
22-11-22 ถามตอบปัญหา
8-11-22 ทุกข์ของร่างกายเราได้เห็นชัดเจน
6-11-22 เมื่อกิเลสสั่ง เราก็ทำตามทันที
6-11-22 การสนทนา เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
ธรรมเทศนาทั้งหมด >>