jquery slider example

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์ เช่น

พระธรรมวิสุทธิมงคล นามเดิม บัว โลหิตดี ฉายา ญาณสมฺปนฺโน หรือที่เรียกกันว่า หลวงตามหาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

พระอาจารย์มาร์ติน นามเดิม มาร์ติน อิมเม ฉายา ปิยธมฺโม เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ

ธรรมเทศนา - พระอาจารย์มาร์ติน (mp3)

Loading the player ...

ธรรมเทศนาล่าสุด
31-07-22 คุณคือชาวพุทธแบบไหน?
31-07-22 เพื่อเข้าโสดาบัน ต้องทำอะไรบ้าง
31-07-22 ความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นในใจ
30-07-22 ใช้ชีวิตนี้ เพื่อเป็นประโยชน์!
28-07-22 จิตใจคือเจ้าของร่างกาย
28-07-22 โลกนี้จะมีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์
18-07-22 เราต้องดูแลจิตใจเพราะว่าจิตใจคือสิ่งที่สร้างร่างกายขึ้นมา
14-07-22 ประเภทงานภาวนาของเรา ในพรรษา
14-07-22 เราทำตามคำสั่ง เพราะว่ากลัวความตาย
13-07-22 ความกลัวทำให้เราตาบอด
12-07-22 คุณเป็นขนโคหรือเขาโค?
10-07-22 เรากลัวความตาย แต่ไม่กลัวทำบาป
10-07-22 ถ้าไม่อยากเกิดใหม่ก็ต้องหาทางออก
9-07-22 อย่าปล่อยพระธรรม
3-07-22 ราคะตัณหารุนแรงมาก
3-07-22 พวกเราอาศัยกรรม
3-07-22 70% ของมนุษย์ไม่มีทางเลือกนอกจากลงนรก
2-07-22 ถ้าจะไปสวรรค์ จะกลัวตายมั้ย?
25-06-22 ความทุกข์ใจทนได้หรือเปล่า
25-06-22 เราชาชินกับการใส่หน้ากาก จริงหรือเปล่า???
19-06-22 ปัจจุบันเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่
19-06-22 สู้ต่อไปอย่าท้อถอย
19-06-22 ชาติหน้าอยากได้ ร่างกายแบบนี้อีกมั้ย?
19-06-22 Why do you inflict pain onto yourself?
17-06-22 กรุณาชี้แนะทางออกจากทุกขหน่อย
13-06-22 พระสงฆ์กลัวตาย?
11-06-22 การเกิดเป็นมนุษย์ คือประเสริฐ
10-06-22 ทุกข์ไม่ได้มาจากภายนอก
7-06-22 พูดถึงเรื่องนี้มา 2 ปีแล้ว! แต่มีผลอะไรบาง?
5-06-22 ความหมายของชีวิตชาวพุทธคืออะไร?
ธรรมเทศนาทั้งหมด >>