jquery slider example

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต หรือนามตามสมณศักดิ์ว่า พระครูวินัยธรมั่น ภูริทตฺโต (20 มกราคม พ.ศ. 2413 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492) เป็นพระภิกษุผู้เป็นบูรพาจารย์องค์หนึ่งของสายพระป่าในประเทศไทย นับแต่อุปสมบทท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม จนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร ท่านวางแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าให้แก่ สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์ เช่น

พระธรรมวิสุทธิมงคล นามเดิม บัว โลหิตดี ฉายา ญาณสมฺปนฺโน หรือที่เรียกกันว่า หลวงตามหาบัว (12 สิงหาคม พ.ศ. 2456 - 30 มกราคม พ.ศ. 2554) เป็นชาวจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสองค์แรกของวัดป่าบ้านตาด (วัดเกษรศีลคุณ) ซึ่งมีโอกาสอุปฐากรับใช้หลวงปู่มั่นในช่วงปัจฉิมวัยและเป็นผู้หนึ่งที่ได้บันทึกประวัติของหลวงปู่มั่นโดยละเอียดในเวลาต่อมา

พระอาจารย์มาร์ติน นามเดิม มาร์ติน อิมเม ฉายา ปิยธมฺโม เป็นลูกศิษย์ชาวตะวันตกรูปเเรกจากประเทศเยอรมันนี ของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และเป็นพระเถระที่มีปฎิปทาน่าเคารพเลื่อมใส ธำรงไว้ซึ่งปฏิปทาของครูบาอาจารย์ สายวัดป่ากรรมฐานอย่างเสมอต้นเสมอปลายพร้อมทั้งเผยเเผ่พระพุทธศาสนา นานกว่า๑๕ปีด้วยความเสียสละเพื่อคณะสงฆ์ ส่งผลให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธาสนาเเก่ชาวไทยเเละชาวต่างชาติจากประเทศ

ธรรมเทศนา - พระอาจารย์มาร์ติน (mp3)

Loading the player ...

ธรรมเทศนาล่าสุด
31-08-23 สอนฉันวิธีเจริญปัญญา
31-08-23 วิธีเจริญปัญญา
27-08-23 คุณยังไม่รู้ดีทุกข์เหรอ
16-08-23 สมาธิเป็นที่พักที่อาศัยของเรา
13-08-23 ไม่มีจุดจบเลย
5-08-23 การปฏิบัติธรรมก้าวหน้าหรือเปล่า?
2-08-23 เทศน์อบรม วันเข้าพรรษา
2-08-23 วิธีการคืบหน้าสติ
1-08-23 เทศน์อบรม วันอาสาฬหบูชา
31-07-23 เราขอเพียงให้มาที่นี่เพื่อปฏิบัติธรรม
30-07-23 กิเลสหนักหนา สิ่งที่เราพูดไปไม่ถึงใจเลย
29-07-23 ใครไม่อยากเกิดอีกก็ต้องหาทางออก
22-07-23 พุทธธรรมแท้จริงอยู่ในประเทศไทย
17-07-23 เข้าสู่ความรู้ของจิต!
9-07-23 ธรรมะป่าอยู่ในภาคอีสานไม่ใช่ในกรุงเทพ
1-07-23 ขอรับฟังพระธรรมเทศนา
9-06-23 ช่วยเหลือโรงพยาบาล
8-06-23 วิธีการปฏิบัติ ฝึกอบรมสติแล้ว พินิจพิจารณาร่างกาย
4-06-23 ฟังเทศน์อบรมในพิธีทำบุญ
3-06-23 การใช้อนัตตาในการปฏิบัติ
3-06-23 ขออภัยแต่ หลวงพ่อพูดตรงไปตรงมา
27-05-23 สนทนาธรรม
27-05-23 ถ้าไม่รักษาศีล5 ก็จะขึ้นสวรรค์ไม่ได้
22-05-23 ถามตอบปัญหา
20-05-23 ยิ่งเราใช้สมาร์ทโฟนก็ยิ่งโง่เขลาขึ้น
19-05-23 โดยใช้ อนิจจาและอนัตตา
25-04-23 สนทนาธรรม
20-04-23 ถามตอบปัญหา
18-04-23 สร้างเจดีย์ ภายในดีกว่า
16-04-23 สนทนาธรรม
ธรรมเทศนาทั้งหมด >>